Rehabilitering for voksne med OI

NFOI har lenge ønsket å få til en ordning med rehabiliteringsopphold for voksne med OI, og har samarbeidet med TRS om dette. Nå kan det se ut som om det er i ferd med å bli en realitet. Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (Hauglandsenteret) ønsker å tilby gruppeopphold til voksne med OI. De jobber mot Helse Vest for å få det til. Styret i NFOI er positive og har skrevet et støttebrev som er vedlagt søknaden til Helse Vest. Dersom dette går i orden ser de for seg at det vil bli opphold allerede neste høst. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det har kommet en avklaring. Personer med OI vil fortsatt kunne søke på individuelle opphold på andre rehabiliteringsinstitusjoner. Hauglandsenteret vil tilby gruppeopphold for voksne med OI.

Se Hauglandsenterets hjemmeside for mer informasjon om senteret