Rehabilitering for voksne med OI

NFOI har lenge ønsket å få til en ordning med rehabiliteringsopphold for voksne med OI, og har samarbeidet med TRS om dette. Nå kan det se ut som om det er i ferd med å bli en realitet. Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (Hauglandsenteret) ønsker å tilby gruppeopphold til voksne med OI. De jobber mot Helse […]