I 2017 ble det klart at det skal komme en nasjonal strategi for sjeldne diagnoser. Arbeidet med å komme i gang har tatt litt tid, men planen er at det skal starte nå på nyåret. Vi vil legge ut informasjon om strategien når vi vet mer. http://ffo.no/aktuelt/na-blir- det-strategi- for-sma- og-sjeldne/