Velkommen til vår ny nettside!

Vi ser at informasjon på internett er noe av det viktigste for våre medlemmer i den tiden vi lever i nå. Vi ønsket derfor i 2022 å legge fokus på å oppdatere nettsiden vår, slik at den inneholder riktig og oppdatert informasjon og er mer brukervennlig. I tillegg til at vi ønsket at den skulle se bedre ut og være slik man forventer at en nettside i en organisasjon i 2022 skal være. Det er en gruppe i styret som har stått for dette arbeidet over noe tid nå, og vi håper dere liker resultatet.

Vi ønsker også å understreke at alt nok ikke er perfekt ennå, men vi tenker at det er et kontinuerlig arbeid å holde den oppdatert og brukervennlig. Det er dermed slik at utbedringer vil komme etter hvert. Enn så lenge synes vi den er fin nok til å legge ut.